Hôm nay https://www.suamaytinhhcm.com  sẽ hướng dẫn bạn một thủ thuật  máy tính rất đơn giản và thường xuyên gặp phải. Tình trạng: khi khởi động máy tính xuất hiện lỗi: (hoặc 1, hoặc 2) đều áp dụng được “Fatal Error: One or more table pointers are invalid. Modification could be unsafe. Press any key to continue