08 3333 4789

Chuyên mục: Thủ thuật máy tính

Sửa lỗi “You PC ran into a problem and need to restart. We’re just collecting some error info, and then we’ll restar for you”

You PC ran into a problem and need to restart. We’re just collecting some error info, and then we’ll restar for you. Thông báo trên là một thông báo rất chung chung khi windows gặp một vấn đề nào đó, có thể bị xung đột phần cứng, xung đột phần mềm sau khi cài thêm