Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9) | Khi share máy in xuất hiện lỗi (Problem)

error share printer

Giải quyết (solution)

Vào control panel hoặc vào run gõ lệnh control (go to Control panel) = cách (gõ phím  “Windows + R” để vào Run –> type “control”

Vào administrator tools (click “Administrator tools”)

Tìm services và click đúp (click “services”)

Tìm (go to ) “windows firewall”

Chọn automatic và start lại services nhé (choose Automatic and start -> ok)

Finish — goodluck

Nguyễn Tấn Sỹ _ BQT suamaytinhhcm.com

 

Tìm kiếm : CHIA SẺ MÁY IN BÁO LỖI 0x000006D9, loi share may in, Lỗi share máy in 0x000006d9, share máy in báo lỗi, share may in bi loi 000006d9, share may in loi, Sửa lỗi 0x000006d9