08 3333 4789

Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9)

Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9) | Khi share máy in xuất hiện lỗi (Problem)

error share printer

Giải quyết (solution)

Vào control panel hoặc vào run gõ lệnh control (go to Control panel) = cách (gõ phím  “Windows + R” để vào Run –> type “control”

Vào administrator tools (click “Administrator tools”)

Tìm services và click đúp (click “services”)

Tìm (go to ) “windows firewall”

Chọn automatic và start lại services nhé (choose Automatic and start -> ok)

Finish — goodluck

Nguyễn Tấn Sỹ _ BQT suamaytinhhcm.com

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *