Được xem như một thành phần tách ra từ gói phần mềm KOSS (Kaspersky Open Space Security). Gói cài đặt phần mềm KSOS – Kaspersky Small Office Sercurity là một giải pháp hoàn hảo cho những doanh nghiệp nhỏ có số lượng máy tính từ 10 trở xuống. Vừa tích hợp khả năng diệt virus