08 3333 4789

Thẻ: Công ty giải pháp mạng

Dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Doanh Nghiệp

Với các chuyên gia thiết kế hệ thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau: • Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công mạng nội bộ (LAN) • Dịch vụ tư vấn

Giải pháp hệ thống mạng Domain quản lý dữ liệu tập trung

Giải pháp mạng Domain Controller là giải pháp xây dựng hệ thống mạng máy tính dựa trên nền tảng Windows Server – Windows Client. Được cung cấp bởi Microsoft qua hệ điều hành Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008. I. Khảo sát tư vấn : • Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách