Ở bài viết trước chúng tôi đã gửi đến quý khách Quy trình bảo trì phần mềm khi thực hiện bảo trì máy tính định kỳ cho quý khách. Tiếp theo đây chúng tôi xin giới thiệu về quy trình bảo trì phần cứng, vệ sinh máy tính định kỳ, dành cho hệ thống máy