Công bố cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thiết kế website” I.CHỦ ĐỀ CUỘC THI   Thiết kế giao diện website đẹp mắt, độc đáo, ấn tượng trên các lĩnh vực tự chọn. II. MỤC TIÊU   Tìm kiếm tài năng thiết kế website để góp phần phục vụ cho việc phát triển thương mại