08 3333 4789

Giải pháp mạng không dây

Chúng tôi cung cấp khá nhiều loại thiết bị mạng không dây, từ loại cơ bản với chuẩn IEEE 802.11g đến các phiên bản mở rộng bởi phương thức packet-overdriver hoặc Super GTM với chuẩn IEEE 802.11n mới nhất hiện nay.

Mạng không dây wireless

Ngoài các cách phổ biến thông thường để cách li “máy khách” không dây của các nhóm khác nhau trong mạng không dây, chúng tôi có thể cấu hình tách riêng mạng có dây và mạng không dây, thậm chí người dùng từ bên trong và bên ngoài mạng không dây có thể bị phân khúc bởi địa chỉ MAC, VLAN không dây với cách thiết lập username và password, và đa SSID. Bên cạnh đó tốc độ truy cập của máy khách không dây có thể được quản lý, giới hạn chặt chẽ và hiệu quả.

Với sự phổ biến của mạng không dây hiện nay, bảo mật của mạng không dây vẫn còn là một nỗi lo lớn. Để giải quyết vấn đề này, giải pháp bảo mật của chúng tôi đưa ra không chỉ có các dạng mã hóa như WEP/WPA/WPA2, mà còn có thể lọc theo địa chỉ MAC và xác thực 802.1x.

Nếu xét về cần mở rộng phạm vi giới hạn phủ sóng của mạng không dây, bạn có thể áp dụng tính năng WDS (Wireless Distribution System). WDS là hệ thống phân phát không dây để kết nối đến các loại Access Point và mã hóa WEP/WPA/WPA2 cho bảo mật truyền tín hiệu.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *