Giải pháp mạng Domain Controller là giải pháp xây dựng hệ thống mạng máy tính dựa trên nền tảng Windows Server – Windows Client. Được cung cấp bởi Microsoft qua hệ điều hành Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008.

Giai phap mang domain

I. Khảo sát tư vấn :

• Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng

• Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu về hệ thống.

• Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống.

• Tư vấn giải pháp hệ thống mạng tối ưu.

• Thiết kế chi tiết mô hình logic và vật lý của hệ thống.

• Thời gian triển khai dự án.

II. Các lợi ích mang lại cho doanh nghiệp :

• Dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup, đồng bộ dữ liệu.

• Tài nguyên và dịch vụ được tập trung nên dễ quản lí và chia sẻ, có thể phục vụ cho nhiều người dùng.

• Dễ quản lý các tài nguyên trong mạng.

• Kiểm soát được các hoạt động của nhân viên trên PC.

• Phân quyền mềm dẻo, linh hoạt trên trên từng tài nguyên.

• Trên cơ sở hệ thống Domain chúng ta có thể xây dựng thêm nhiều máy chủ với các chức năng khác nhau như:Firewall server, Mail server, Web Server, Data server… giúp hệ thống trở nên hoàn hảo hơn.

Giai-phap-mang-domain

III. THIẾT LẬP HỆ THỐNG

• Cài đặt HĐH Server cho máy chủ và các giao thức, dịch vụ mạng Server

• Cài đặt Firewall Server, Web Server, Mail Server nội bộ (MS Exchange, MailDaemon)

• Thiết Lập danh sách phòng ban và tài khoản người dùng trong Domain.

• Tạo những vùng dữ liệu và phân chia quyền hạn của từng user và phòng ban.

• Cài đặt mạng dịch vụ Internet

IV. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

• Kiểm tra sự tương thích và tính ổn định của hệ thống

• Nghiệm thu và bàn giao hệ thống

• Chuyển giao hồ sơ thiết kế hệ thống và sơ đồ mạng

• Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng.

Tìm kiếm : lợi ích của domain controller, giai phap domain, máy tính domian controller, tac dung cua he thong domain