08 3333 4789

Chuyên mục: Tư vấn mạng máy tính

Dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho Doanh Nghiệp

Với các chuyên gia thiết kế hệ thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau: • Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công mạng nội bộ (LAN) • Dịch vụ tư vấn